برای شما لبخندی منحصر به فرد می سازیم | We make a unique smile for

ساعت کاری

همه روزه از ساعت 11 الی 20

026-34296247

با ما تماس بگیرید

026-34298996

با ما تماس بگیرید

کرج خیابان شهید بهشتی

نبش کسری برج نگین البرز طبقه6 واحد7

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی

مراقبت بعد از بیهوشی دندانپزشکی یه شما کمک می کنند تا عوارض و اثرات نا مطلوب احتمالی بیهوشی را رفع و یا کاهش دهید. اگر دندانپرشکی تحت بیهوشی را تحت بیهوشی عمومی در مرکز درمانی انجام می دهید، نیازی نیست یک شب در مرکز درمانی بمانید. پس از درمان، شما را به اتاق ریکاوری می […]