برای شما لبخندی منحصر به فرد می سازیم | We make a unique smile for

ساعت کاری

همه روزه از ساعت 11 الی 20

026-34293881

با ما تماس بگیرید

026-34293884

با ما تماس بگیرید

کرج خیابان شهید بهشتی

نبش کسری برج نگین البرز طبقه6 واحد7

شروع به کار، با مراقبت دندانپزشکی متفاوت

دندانپزشکی عمومی و خانوادگی

ارائه خدمات دندانپزشکی خانواده، برای بیماران در تمام سنین ارائه مراقبت دندانپزشکی کامل و جامع مورد نیاز خواهد بود. در کلینک ما به صورت حرفه ای مراقبت های بهداشتی دندانپزشکی از جمله چکاپ ها، مشاوره های بهداشت دهان و هر گونه درمان دندانپزشکی لازم را ارائه می دهیم. آموزش کودکان در مورد بهداشت دهان می تواند به آنها کمک کند که لبخند سالم و زیبای زندگی را حفظ کنند.

دندانپزشکی عمومی