برای شما لبخندی منحصر به فرد می سازیم | We make a unique smile for

ساعت کاری

همه روزه از ساعت 11 الی 20

026-34296247

با ما تماس بگیرید

026-34298996

با ما تماس بگیرید

کرج خیابان شهید بهشتی

نبش کسری برج نگین البرز طبقه6 واحد7

بازسازی دندان و دندانپزشکی ترمیمی

با لبخند زیبا پیر شوید

ما با اشتیاق تمام، به ساخت لبخند جوان تر برای بیمارانی که دندان های طبیعی آنها نیاز به جایگزینی دارند، کار می کنیم.

اگر دندان های شما به گونه ای آسیب دیده باشد که ترمیم آنها غیر ممکن شوند و یا اگر یک یا چند دندان خود را از دست داده باشید، می توانید لبخندتان را به صورت خود بازگردانید و همچنین توانایی گفتار و صحبت را با استفاده از پروتزهای پیشرفته تقویت کنید.

ترمیم دندان