سریعترین روش

سفید کردن دندان ها با لیزر

 

سفید کردن دندان ها یا همان بلیچینگ با لیزر به ما این امکان را می دهد تا تنها در یک جلسه تمامی دندان های شما را چند درجه روشن تر کنیم.

این فرایند با حفاظت از لثه ها و لب ها شروع می شود تا لیزر در طی مراحل در معرض دندان قرار گیرد.

ژل سفید کننده با استفاده از یک لیزر برای سرعت بخشیدن به فرایند سفید سازی استفاده می شود.

سفید کردن دندان